Kiffen — GrIFK

Kiffen — Reipas

Kiffen — PEPO

Kiffen — PPJ

FC Kiffen — PPJ

FC Kiffen — PK-35

FC Kiffen — FC Futura

FC Kiffen — Reipas

FC Kiffen — NJS

FC Kiffen — PKKU